اين مجتمع از سال 1386 در زمينه طراحي، ساخت و توليد، پشتيباني، تعميرات، ارتقاء، آموزش و پژوهش برد ها و تجهيزات صنعتي مشغول
فعاليت بوده و سوابق درخشان ما بيانگر ادعاي ماست.
مديريت آموزش و پژوهش
مديريت پشتيباني و تعمير
مديريت طراحي و ساخت
تحت  آموزش، متخصصان حرفه اي و
اساتيد کارآزموده ما، در کوتاه ترين
زمان ممکن يک متتخصص حرفه اي
شويد.
پشتيباني فني، تعميرات و ارتقاء
بردها و تجهيزات صنعتي خود را،
به ما بسپاريد.
طراحي، ساخت و پياده سازي ايده
هاي صنعتي، صنعت خود را، به ما
بسپاريد.
اخبار
ترم جديد کلاس هاي آموزشي شروع شد، جهت آگاهي از شرح کلاس ها و مدت زمان هر دوره به لينک مديريت آموزش و
پژوهش مراجعه فرماييد.
معرفي مديريت هاي مجتمع:
مديريت طراحي، ساخت و توليد
مديريت پشتيباني ، تعميرات و ارتقاء
مديريت آموزش و پژوهش
مديريت بازرگاني
Back
Next
تاسيس 1386
برق و صنعت ماژاهورا
برق و صنعت ماژاهورا
Currency Converter
Copyright © 2020 by "sharifi"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@BSM86.com